wwfl.net
当前位置:首页 >> 朝多音字组词 >>

朝多音字组词

朝的多音字组词 朝,cháo,(朝代,朝廷,朝向) 朝,zhāo,(朝阳,朝夕,朝气) 朝 读音:[cháo][zhāo] 部首:月 释义: [ cháo ] 1.朝廷(跟“野”相对):上~.在~党(执政党). 2.朝代:唐~.改~换代. 3.指一个君主的统治时期:康熙~. 4.朝见;朝拜:~觐.~顶. 5.面对着;向:脸~里.坐东~西. 6.表示动作的方向:~南开门.~学校走去. 7.姓. [ zhāo ] 1.早晨:~阳.一~一夕.~令夕改. 2.日;天:今~.一~有事也好有个照应.

朝[zhāo]早晨:~阳.~晖.~暮想.~令夕改.~秦暮楚(喻反复无常).日,天:今~.明~.朝[cháo]向着,对着:~向.~前.~阳.坐北~南.封建时代臣见君;亦指宗教徒的参拜:~见.~拜.~圣.~香.~仪.封建时代帝王接见官吏,发号施令的地方,与“野”相对:~廷.上~.退~.~野.~政.~臣.~议.~房.称一姓帝王世代相继的统治时代;亦称某一个皇帝统治的时期:~代.唐~.〔~鲜族〕a.中国少数民族之一,主要分布于吉林、黑龙江和辽宁等省;b.朝鲜和韩国的民族.姓.

朝 [zhāo]朝阳 朝 [cháo]朝前

cháo 朝拜、坐北朝南,朝阳,朝廷zhāo 朝气、朝霞,朝气蓬勃,朝霞

chao三声组词朝鲜 zhao一声组词朝霞

朝[ zhāo ]:朝阳,朝霞,朝气[ cháo ]:朝向,朝南,朝拜

zhao:朝阳.朝晖.朝暮.朝霞.朝气.朝思暮想.朝令夕改.朝秦暮楚.chao:朝向.朝前.朝阳.坐北朝南.朝见.朝拜.朝圣.朝香.朝仪.

拼音:【zhāo,cháo】朝”的多音字组词:【cháo】朝阳cháo yáng 皇朝huáng cháo 春朝chūn cháo 朝觐cháo jìn 朝见cháo jiàn 北朝běi cháo 朝奉cháo fèng 朝政cháo zhèng 朝贡cháo gòng 朝珠cháo zhū 胜朝shèng cháo 朝纲cháo gāng六朝liù cháo

朝廷.朝晖朝zhāo朝阳.朝思暮想.朝暮.朝cháo朝见,朝向,朝拜.朝霞.朝令夕改.朝气

1. Zhao:朝阳 朝气蓬勃2. Chao:朝向 坐北朝南

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wwfl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com