wwfl.net
当前位置:首页 >> 绝句古诗带拼音图片 >>

绝句古诗带拼音图片

绝(jué) 句(jù) 四(sì) 首(shǒu) 唐(táng) 代(dài) 杜(dù) 甫(fǔ) 其(qí) 一(yī) 堂(táng) 西(xī) 长(cháng) 笋(sǔn) 别(bié) 开(kāi) 门(mén),堑(qiàn) 北(běi) 行(háng) 椒(jiāo) 却(què) 背

绝句 作者:志南【宋代】 古木阴中系短篷,gǔ mù yīn zhōng xì duǎn péng 杖藜扶我过桥东.zhàng lí fú wǒ guò qiáo dōng 沾衣欲湿杏花雨,zhān yī yù shī xìng huā yǔ 吹面不寒杨柳风.chuī miàn bù hán yáng liǔ fēng

jué jù sì shǒu 绝 句 四 首 táng dù fǔ 唐 杜 甫 sì shǒu (qí yī ) 四首(其一) táng xī zhǎng sǔn bié kāi mén ,qiàn běi háng jiāo què bèi cūn .堂西长笋别开门,堑北行椒却背村.méi shú xǔ tóng zhū lǎo chī ,sōng gāo nǐ duì ruǎn shēng lùn .梅熟

绝句(宋志南)ǔ mù yīn zhōn jì duǎn pén , 古 木 阴 中 系 短 篷 ,zhàn lí fú wǒ uò qiáo dōn . 杖 藜 扶 我 过 桥 东 .zhān yī yù shī xìn huā yǔ ,

杜甫绝句三首带拼音的发音,这个可以去网易搜吧.

绝句二首其二 唐 杜甫 jiāng bì niǎo yú bái,shān qīng huā yù rán.江碧鸟逾白,山青花欲燃.jīn chūn kàn yòu guò,hé rì shì guī nián?今春看又过,何日是归年?

《绝句》唐代:杜甫 两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天. 窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船. 释义: 两只黄鹂在翠绿的柳树间鸣叫,一行白鹭直冲向蔚蓝的天空. 坐在窗前可以看见西岭千年不化的积雪,门口停泊着从东吴开来的万里船. 注

liǎng gè huáng lí míng cuì liǔ yì háng bái lù shàng qīng tiān两 个 黄 鹂/ 鸣 翠 柳 一 行 白 鹭 /上 青 天. . . . . . . .(加点的要重(zhòng)读)chāng hán xī lǐng qiān qiū xuě mén bó dōng wú wàn lǐ chuán窗 含 西 岭/ 千 秋 雪 门 泊 东 吴/ 万 里 船. . . . . . . .(加点的要重(zhòng)读)

《绝句》【宋志南】 gǔ mù yīn zhōng xì duǎn péng 古木阴中系短篷,zhàng lí fú wǒ guò qiáo dōng 杖藜(lí)扶我过桥东.zhān yī yù shī xìng huā yǔ 沾衣欲湿杏花雨,chuī miàn bú hán yáng liǔ fēng 吹面不寒杨柳风.译文:我在参天古树的浓荫下,坐上了带蓬的小船,拄着藜做的拐杖,慢慢走过桥,向东而去.阳春三月,杏花开放,绵绵细雨仿佛是故意要沾湿我的衣裳似的,下个不停;轻轻吹拂人面的风带着杨柳清新气息的暖风令人心旷神怡.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wwfl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com