wwfl.net
当前位置:首页 >> 渔歌子带拼音的诗 >>

渔歌子带拼音的诗

渔歌子?【唐】张志和 西塞山前白鹭飞, 桃花流水鳜鱼肥. 青箬笠,绿蓑衣, 斜风细雨不须归.Yú gē zǐ xī sài shān qián bái lù fēi,táo huā liú shǔi jué yú féi.qīng ruò lì, lǜ suō yī,xié fēng xì yǔ bù xū gūi.这个拼音可是我一个一个打出来的,看在我这么辛苦的份上,给点奖励吧.

渔歌子诗的拼音 yú gē zǐ shī 拼音方案主要用于汉语普通话读音的标注,作为汉字的一种普通话音标,是一种辅助汉字读音的工具.

《渔歌子》,词牌名,此调最早见于唐朝诗人张志和的《渔歌子西塞山前白鹭飞》.后来李、孙光宪等词人用过此调.xī sài shān qián bái lù fēi 西 塞 山 前 白 鹭 飞 ,táo huā liú shuǐ guì yú féi 桃 花 流 水 鳜 鱼 肥 .qīng ruò lì lǜ suō yī 青 箬 笠 , 绿 蓑 衣 ,xié fēng xì yǔ bù xū guī 斜 风 细 雨 不 须 归 .

xī sāi shān qián bái lù fēi , \r\n西 塞 山 前 白 鹭 飞 , \r\ntáo huā liú shuǐ uì yú féi . \r\n桃 花 流 水 鳜 鱼 肥 . \r\nqīn ruò lì , lǜ suō yī , \r\n青 箬 笠 , 绿 蓑 衣 , \r\nxié fēn xì yǔ bù xū uī . \r\n斜 风 细 雨 不 须 归 .

Yú gē zǐ 渔歌子 xī sāi shān qián bái lù fēi ,西塞山前白鹭飞,táo huā liú shuǐ guì yú féi .桃花流水鳜鱼肥.qīng ruò lì ,lǜ suō yī ,青箬笠,绿蓑衣,xié fēng xì yǔ bú xū guī .斜风细雨不须归.译文:西塞山前白鹭在自由地翱翔,江水中,肥美

《渔歌子》张志和 xī sài Shān qián bái lù fēi 西 塞 山 前 白 鹭 飞 ,táo huā Liú shuǐ guì yú féi 桃 花 流 水 鳜 鱼 肥 .qīng ruò Lì lǜ suō yī 青 箬 笠 , 绿 蓑 衣 ,xié fēng Xì yǔ bù xū guī 斜 风 细 雨 不 须 归 .

.渔yú 歌gē 子zǐ(张zhāng 志zhì 和he) 西xī 塞sāi 山shān 前qián 白bái 鹭lù 飞fēi, 桃táo 花huā 流liú 水shuǐ 鳜guì 鱼yú 肥fi. 青qīng 箬ru 笠lì, 绿lǜ 蓑suō 衣yī, 斜xi 风fēng 细xì 雨yǔ 不bú 须xū 归guī.

Yú gē zǐ xī sài shān qián bái lù fēi,táo huā liú shǔi jué yú féi.qīng ruò lì, lǜ suō yī,xié fēng xì yǔ bù xū gūi.

《渔歌子》拼音版:xī2113 sài Shān qián bái lù fēi 西 塞 山 前 白 鹭 飞 ,táo huā Liú shuǐ guì yú féi 桃 花 流 水 鳜 鱼 肥 . qīng ruò Lì lǜ suō yī 青 箬 笠 , 绿 蓑 衣 ,xié fēng Xì yǔ bù xū guī 斜 风 细 雨5261 不 须 归 .译文西塞山前白鹭在自由地

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wwfl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com